Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-C32XC

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

KV-C32XC

Loại

Khối ngõ vào

Chế độ kết nối ngoài

Đầu nối (Đặc điểm kỹ thuật MIL)*1

Ngõ vào

Số lượng ngõ vào

32 điểm

Chế độ ngõ vào

Chế độ 24 VDC, Chế độ 5 VDC

Điện áp ngõ vào tối đa

26,4 VDC

Điện áp ngõ vào định mức

Chế độ 24 VDC: 24 VDC 5,3 mA, Chế độ 5 VDC: 5 VDC 1 mA

BẬT điện áp tối thiểu

Chế độ 24 VDC: 19 V, Chế độ 5 VDC: 3,5 V

TẮT dòng điện cực đại

Chế độ 24 VDC: 1,5m A

TẮT điện áp tối đa

Chế độ 5 VDC: 1,5 V

Chế độ điểm chung

32 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*2

Hằng số thời gian ngõ vào

[Thời gian ngõ vào 25 µs] OFF đến ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON đến OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[Thời gian ngõ vào 300 µs*3] OFF đến ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON đến OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[Thời gian ngõ vào 1 ms] OFF đến ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON đến OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[Thời gian ngõ vào 10 ms] OFF đến ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON đến OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(Chuyển mạch 4 tầng)

Trở kháng ngõ vào

4,3 kΩ

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 15 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 110 g

*1 Đính kèm theo đầu nối cho khối vào/ra loại đầu nối. Bộ đầu nối thanh mảnh MIL34-chân OP-42224, nối dây tiếp xúc duy nhất OP-42140 được cung cấp.
*2 2 cổng chung của KV-B16XC, KV-C32XC mạch ngắn bên trong.
*3 Có thể cài đặt khi chỉ KV-5500/KV-5000/3000 được kết nối Khi KV-1000/700 được kết nối, không thể lựa chọn.

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển