Bộ điều khiển khả lập trìnhSê-ri KV-5000/3000

KV-B16XC

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

KV-B16XC

Loại

Khối ngõ vào

Chế độ kết nối ngoài

Khối đầu cuối có thể tháo ra được

Ngõ vào

Số lượng ngõ vào

16 điểm

Chế độ ngõ vào

Chế độ 24 VDC, Chế độ 5 VDC

Điện áp ngõ vào tối đa

26,4 VDC

Điện áp ngõ vào định mức

Chế độ 24 VDC: 24 VDC 5,3 mA, Chế độ 5 VDC: 5 VDC 1 mA

BẬT điện áp tối thiểu

Chế độ 24 VDC: 19 V, Chế độ 5 VDC: 3,5 V

TẮT dòng điện cực đại

Chế độ 24 VDC: 1,5m A

TẮT điện áp tối đa

Chế độ 5 VDC: 1,5 V

Chế độ điểm chung

16 điểm/1 điểm chung (2 đầu cuối)*1

Hằng số thời gian ngõ vào

[Thời gian ngõ vào 25 µs] OFF đến ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON đến OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[Thời gian ngõ vào 300 µs*2] OFF đến ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON đến OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[Thời gian ngõ vào 1 ms] OFF đến ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON đến OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[Thời gian ngõ vào 10 ms] OFF đến ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON đến OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(Chuyển mạch 4 tầng)

Trở kháng ngõ vào

4,3 kΩ

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 15 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

*1 2 cổng chung của KV-B16XC, KV-C32XC mạch ngắn bên trong.
*2 Có thể cài đặt khi chỉ KV-5500/KV-5000/3000 được kết nối Khi KV-1000/700 được kết nối, không thể lựa chọn.

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển