Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ thiết bị điều khiển
     4. PLC (Loại khối lắp ghép)
     5. Bộ điều khiển khả lập trình
     6. Các dòng

     Bộ điều khiển khả lập trình

     Sê-ri KV-5000/3000

     Khối giao tiếp/mạng

     Khối EtherNet/IP™

     KV-EP21V

     Khối EtherNet

     KV-LE21V

     Khối FL-net

     KV-FL20V

     Khối giao tiếp nối tiếp

     KV-L21V

     Khối CC-Link

     KV-CL20

     Các thiết bị có liên quan

     Khối ngõ vào/ra loại khối đầu cuối đinh vít

     Ngõ vào: 16 điểm
     KV-RC16BX

     Ngõ ra rơ le: 16 điểm
     KV-RC16BR

     Ngõ ra tranzito: 32 điểm
     KV-RC32BT


     Ngõ vào: 8 điểm
     Ngõ ra tranzito: 8 điểm
     KV-RC8BXT
     Ngõ ra tranzito: 16 điểm
     KV-RC16BT

     Ngõ vào: 32 điểm
     KV-RC32BX

     Ngõ vào: 16 điểm
     Ngõ ra tranzito: 16 điểm
     KV-RC16BXT

     Ngõ vào: 8 điểm
     Ngõ ra rơ le: 8 điểm
     KV-RC8BXR

     Khối có thể thay đổi anlog khối đầu cuối đinh vít

     Ngõ vào analog 4ch
     KV-RC4AD
     [Phạm vi ngõ vào] 0 đến 5 V, 1 đến 5 V, ±5 V,
     0 đến 10 V,±10 V, 0 đến 20 mA, 4 đến 20 mA

     Ngõ ra analog 4ch
     KV-RC4DA
     [Phạm vi ngõ ra] 0 đến 5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 10 V,
     ±10 V,0 đến 20 mA, 4 đến 20 mA

     Khối DeviceNet™

     KV-DN20

     Khối KL-LINK

     KL-N20V

     Các thiết bị có liên quan

     Loại khối đầu cuối đinh vít (loại B)

     Ngõ vào: 16 điểm
     KL-16BX

     Ngõ ra tranzito: 16 điểm
     KL-16BT

     Ngõ ra rơ le: 16 điểm
     KL-16BR

     Ngõ vào: 8 điểm
     Ngõ ra tranzito: 8 điểm
     KL-8BXT

     Ngõ vào: 8 điểm
     Ngõ ra rơ le: 8 điểm
     KL-8BXR

     Loại khối đầu cuối đinh vít (loại B)

     Ngõ vào: 8 điểm
     KL-8BLX

     Ngõ ra tranzito: 8 điểm
     KL-8BLT

     Ngõ ra rơ le: 8 điểm
     KL-8BLR

     Loại đầu nối (loại C)

     Ngõ vào: 16 điểm
     KL-16CX

     Ngõ vào: 32 điểm
     KL-32CX

     Ngõ ra tranzito: 16 điểm
     KL-16CT

     Transistor output: 32 points
     KL-32CT

     Khối analog loại khối đầu cuối đinh vít

     Ngõ vào analog: 4 ch
     KL-4AD
     [Phạm vi ngõ vào]
     0 đến 5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 10 V,
     ±10 V, 0 đến 20 mA, 4 đến 20 mA

     Ngõ ra Analog: 2 ch
     KL-2DA
     [Phạm vi ngõ ra]
     0 đến 5 V, 1 đến 5 V, 0 đến 10 V,
     ±10 V, 0 đến 20 mA, 4 đến 20 mA

     Khối ngõ vào dữ liệu từ xa hiệu suất cao

     Khối ngõ vào dòng điện một chiều
     KL-DC1A
     [Phạm vi ngõ vào]
     0 đến 20 mA, ±10 mA,
     ±100 mA, ±1 A, ±10 A

     Ngõ vào điện áp một chiều
     KL-DC1V
     [Phạm vi ngõ vào]
     0 đến 10 V, ±10 V,±100 V

     Khối điều khiển nhiệt độ
     KL-2TF

     Khối đo cảm biến tải trọng
     kL-LC1

     Khối đo điện
     KL-WH1

     Khối đa liên kết tốc độ cao

     KV-LM21V

     • PLC/HMI 用户支持
     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 26, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hanoi, 54 Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ thiết bị điều khiển