Bộ đếm điện tử thiết lập trước có màn hình hiển thị LCD

Sê-ri RC

Sê-ri RC - Bộ đếm điện tử thiết lập trước có màn hình hiển thị LCD

Sê-ri RC sử dụng đèn LED màu đỏ siêu sáng với chiều cao ký tự là 12 mm.

Tải Catalogue về

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển