Nguồn điện cung cấp chuyển mạch nhỏ gọn

Sê-ri MS2

Sê-ri MS2 - Nguồn điện cung cấp chuyển mạch nhỏ gọn

Sê-ri MS2 được thiết kế để cho phép lắp trên thanh ngang (DIN-rail) tiêu chuẩn. Không cần phải mua bất kỳ giá chuyên dụng bổ sung nào.

Tải Catalogue về Sê-ri MS2 Nguồn điện cung cấp chuyển mạch nhỏ gọn Catalo

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển