Hệ thống Servo ACSê-ri SV

SV-200P2

3 pha 200 đến 230 VAC (cho 2 kW)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển