Hệ thống Servo ACSê-ri SV

SV-020P2

3 pha hoặc một pha 200 đến 230 VAC (cho 200 W)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển