Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

VT2-B12

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 12 inch

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển