Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

VT-C5K1

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ/KV 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển