Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

OP-87194

Cáp có đầu nối có thể tháo rời (3 m)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển