Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

OP-87193

RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (10 m)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển