Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

OP-87189

Cáp kết nối EtherNet (5 m)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển