Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

MT-T2

Dành cho KZ-10~80, KZ-300/350

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::
  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển