Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa

     Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm

     Sê-ri VT3

     Toàn bộ các dòng đều có màn hình hiển thị TFT màu

     Màn hình hiển thị TFT màu của mẫu VT3 cung cấp ảnh chất lượng siêu cao.

     LỚN/LOẠI AC/LOẠI DC

     15" VT3-X15(D)

     15" VT3-X15(D)

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • XGA 1024×768 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 28MB (Có thể mở rộng đến 44MB)

     12" VT3-S12(D)

     12" VT3-S12(D)

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • SVGA 800×600 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB (Có thể mở rộng đến 28MB)

     10" VT3-S10

     10" VT3-S10

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • SVGA 800×600 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB (Có thể mở rộng đến 28MB)

     10" VT3-V10(D)

     10" VT3-V10(D)

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB (Có thể mở rộng đến 28MB)

     TRUNG BÌNH/LOẠI DC

     8" VT3-V8

     8" VT3-V8

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

     7" VT3-V7

     7" VT3-V7

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

     7" VT3-V7R

     7" VT3-V7R

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

     CẦM TAY/LOẠI DC

     6" VT3-V6H [MỚI]

     6" VT3-V6H

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

     6" VT3-V6HG [MỚI]

     6" VT3-V6HG

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB • Được trang bị công tắc kích hoạt

     5" VT3-Q5H [MỚI]

     5" VT3-Q5H

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB

     5" VT3-Q5HG [MỚI]

     5" VT3-Q5HG

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB • Được trang bị công tắc kích hoạt

     NHỎ/LOẠI DC

     5" VT3-Q5T(W)

     5" VT3-Q5T(W)

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB

     5" VT3-Q5S(W)

     5" VT3-Q5S(W)

     • Màn hình hiển thị màu STN siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB

     5" VT3-Q5M(W)

     5" VT3-Q5M(W)

     • Màn hình hiển thị STN B/W siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 2 màu B/W 8 đồ thị • Thang màu xám 32 • Bộ nhớ: 4MB

     MÀN HÌNH RỘNG NHỎ/ LOẠI DC

     4" VT3-W4T(A)

     4" VT3-W4T(A)

     • Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • 320×128 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 3MB

     4" VT3-W4M(A)

     4" VT3-W4M(A)

     • Màn hình hiển thị STN B/W siêu sáng • 320×128 pixel • Thang màu xám 32 • Màn hình hiển thị 3 màu trắng, hồng, và đỏ • Bộ nhớ: 3MB

     4" VT3-W4G(A)

     4" VT3-W4G(A)

     • Màn hình hiển thị STN B/W siêu sáng • 320×128 pixel • Thang màu xám 32 • Màn hình hiển thị 3 màu xanh lá cây, cam và đỏ • Bộ nhớ: 3MB

     • PLC/HMI 用户支持
     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Bộ thiết bị điều khiển