Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm

Sê-ri VT3

Toàn bộ các dòng đều có màn hình hiển thị TFT màu

Màn hình hiển thị TFT màu của mẫu VT3 cung cấp ảnh chất lượng siêu cao.

LỚN/LOẠI AC/LOẠI DC

15" VT3-X15(D)

15" VT3-X15(D)

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • XGA 1024×768 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 28MB (Có thể mở rộng đến 44MB)

12" VT3-S12(D)

12" VT3-S12(D)

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • SVGA 800×600 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB (Có thể mở rộng đến 28MB)

10" VT3-S10

10" VT3-S10

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • SVGA 800×600 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB (Có thể mở rộng đến 28MB)

10" VT3-V10(D)

10" VT3-V10(D)

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB (Có thể mở rộng đến 28MB)

TRUNG BÌNH/LOẠI DC

8" VT3-V8

8" VT3-V8

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

7" VT3-V7

7" VT3-V7

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

7" VT3-V7R

7" VT3-V7R

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

CẦM TAY/LOẠI DC

6" VT3-V6H [MỚI]

6" VT3-V6H

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB

6" VT3-V6HG [MỚI]

6" VT3-V6HG

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • VGA 640×480 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 12MB • Được trang bị công tắc kích hoạt

5" VT3-Q5H [MỚI]

5" VT3-Q5H

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB

5" VT3-Q5HG [MỚI]

5" VT3-Q5HG

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB • Được trang bị công tắc kích hoạt

NHỎ/LOẠI DC

5" VT3-Q5T(W)

5" VT3-Q5T(W)

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB

5" VT3-Q5S(W)

5" VT3-Q5S(W)

• Màn hình hiển thị màu STN siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 4MB

5" VT3-Q5M(W)

5" VT3-Q5M(W)

• Màn hình hiển thị STN B/W siêu sáng • QVGA 320×240 pixel • 2 màu B/W 8 đồ thị • Thang màu xám 32 • Bộ nhớ: 4MB

MÀN HÌNH RỘNG NHỎ/ LOẠI DC

4" VT3-W4T(A)

4" VT3-W4T(A)

• Màn hình hiển thị màu TFT siêu sáng • 320×128 pixel • 32.768 màu • Bộ nhớ: 3MB

4" VT3-W4M(A)

4" VT3-W4M(A)

• Màn hình hiển thị STN B/W siêu sáng • 320×128 pixel • Thang màu xám 32 • Màn hình hiển thị 3 màu trắng, hồng, và đỏ • Bộ nhớ: 3MB

4" VT3-W4G(A)

4" VT3-W4G(A)

• Màn hình hiển thị STN B/W siêu sáng • 320×128 pixel • Thang màu xám 32 • Màn hình hiển thị 3 màu xanh lá cây, cam và đỏ • Bộ nhớ: 3MB

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển