Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm

Sê-ri VT3

KẾT NỐI nhiều thiết bị ngoại vi

Sê-ri VT3 hỗ trợ nhiều hơn 400 mẫu từ 23 công ty.

KẾT NỐI nhiều thiết bị ngoại vi

[DÒNG KHỐI MỞ RỘNG] Kết nối EtherNet [Ver. UP]

Kết nối EtherNet [Ver. UP]

• Gửi/nhận dữ liệu màn hình tốc độ cao • Chức năng máy chủ FTP • Kết nối EtherNet với PLC • Hỗ trợ giao thức EtherNet chung • Chức năng máy trạm VNC

Ngõ vào video

Ngõ vào video

Màn hình hiển thị 260.000 màu

Màn hình hiển thị video chất lượng cao 260.000 màu hoặc thang màu xám B/W 256 có sẵn trên thị trường.

Kết nối với thiết bị thị giác máy

Có thể được kết nối với Hệ thống thị giác máy Sê-ri CV của chúng tôi. Có thể thay đổi cài đặt cấu hình trực tiếp trên màn hình.

Kết nối với máy in

Kết nối với máy in

Hỗ trợ giao thức PictBridge PictBridge

Có thể sử dụng cáp để kết nối với các máy in hiện đại (VT2-P2/E2)

Báo cáo in

Có thể in riêng biệt các báo cáo được xác định trước giống như báo cáo hàng ngày từ màn hình được hiển thị.

Ngõ ra RGB

Ngõ ra RGB

Có thể có màn hình hiển thị bảng chỉ dẫn, nơi hiển thị màn hình từ bảng điều khiển chạm trên màn hình hiển thị kích thước lớn.

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển