Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao Sê-ri VT2

VT2-B7

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển