Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao Sê-ri VT2

VT2-B5

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường chuyên dụng cho mẫu VT2 5 inch (Không có sẵn cho VT3)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển