Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm độ nét cao

Sê-ri VT2

[Sản phẩm ngưng sản xuất]

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Liên hệ với chúng tôi::

EG-520 - Bộ thiết bị khuếch đại

Bảng điều khiển chạm thế hệ mới siêu sáng, tốc độ cao

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển