1. Trang chủ
  2. Tin tức & Sự kiện
  3. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Asia Pacific
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
16 tháng 11 năm 2018- 18 tháng 11 năm 2018 China WuHan A2-H275
19 tháng 11 năm 2018- 21 tháng 11 năm 2018 China Shanghai N3A51
22 tháng 11 năm 2018- 24 tháng 11 năm 2018 China Shenzhen 2F11
21 tháng 11 năm 2018- 24 tháng 11 năm 2018 Thailand Bangkok BC01
23 tháng 11 năm 2018- 25 tháng 11 năm 2018 China JIAXING 1F-A03
27 tháng 11 năm 2018- 29 tháng 11 năm 2018 China Dongguan 3B122
28 tháng 11 năm 2018- 30 tháng 11 năm 2018 Thailand Bangkok A01
29 tháng 11 năm 2018- 1 tháng 12 năm 2018 China YiWu CA52
5 tháng 12 năm 2018- 7 tháng 12 năm 2018 China Shenzhen 2P77 4J11
5 tháng 12 năm 2018- 8 tháng 12 năm 2018 Indonesia Jakarta D-8501
10 tháng 12 năm 2018- 12 tháng 12 năm 2018 China Shenzhen 4C51
20 tháng 12 năm 2018- 22 tháng 12 năm 2018 China Shenzhen 2A31
23 tháng 1 năm 2019- 25 tháng 1 năm 2019 Korea Seoul TBA
America
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
27 tháng 11 năm 2018- 29 tháng 11 năm 2018 United States Boston 909
Europe
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
26 tháng 11 năm 2018- 29 tháng 11 năm 2018 Romania Brasov Pavilion B, Booth #11
27 tháng 11 năm 2018- 29 tháng 11 năm 2018 Germany Nurnberg Hall 7A booth 620
11 tháng 12 năm 2018- 14 tháng 12 năm 2018 Switzerland Bern Hall 3.0; Booth F21

Báo điện tử kỹ thuật

Tìm hiểu về các bộ cảm biến, hệ thống quan sát, thiết bị đo lường, máy khắclaser và kính hiển vi mới nhất.