1. Trang chủ
  2. Tin tức & Sự kiện
  3. Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Triển lãm thương mại

Asia Pacific
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
25 tháng 1 năm 2018- 30 tháng 1 năm 2018 India Bangalore HALL 04 STALL C110
31 tháng 1 năm 2018- 2 tháng 2 năm 2018 Korea Seoul Hall B, Booth 833
1 tháng 2 năm 2018- 4 tháng 2 năm 2018 Thailand Bangkok L50
4 tháng 3 năm 2018- 6 tháng 3 năm 2018 China Guangzhou Booth A-5.1HALL-E72
14 tháng 3 năm 2018- 16 tháng 3 năm 2018 China Shanghai Booth N3-3273
14 tháng 3 năm 2018- 16 tháng 3 năm 2018 China Shanghai Booth W5
30 tháng 3 năm 2018- 2 tháng 4 năm 2018 Taiwan Kaohsiung
  • Kaohsiung Industrial Automation Exhibition
TBA
America
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
22 tháng 1 năm 2018- 23 tháng 1 năm 2018 United States Las Vegas #2119
6 tháng 2 năm 2018- 8 tháng 2 năm 2018 United States Anaheim 2701
6 tháng 2 năm 2018- 8 tháng 2 năm 2018 United States Anaheim 5427
18 tháng 2 năm 2018- 20 tháng 2 năm 2018 United States San Francisco 908
27 tháng 2 năm 2018- 1 tháng 3 năm 2018 United States Orlando 2700
7 tháng 3 năm 2018- 8 tháng 3 năm 2018 United States Cleveland
  • ADM Midwest Cleveland 2018
TBA
11 tháng 3 năm 2018- 12 tháng 3 năm 2018 United States Boston
  • Seafood Processing North America 2018
TBA
Europe
Ngày Khu vực Thành phố Hiện tiêu đề Quầy
23 tháng 1 năm 2018- 26 tháng 1 năm 2018 Germany Hamburg Hall A4 booth 225
1 tháng 2 năm 2018- 3 tháng 2 năm 2018 Italy Pordenone PADIGLIONE 9 - STAND 10
21 tháng 2 năm 2018- 22 tháng 2 năm 2018 Germany Wetzlar Rittal Arena Wetzlar E0-R booth A7
20 tháng 2 năm 2018- 24 tháng 2 năm 2018 Germany Dusseldorf Hall 16 booth B32 & B37
14 tháng 3 năm 2018- 16 tháng 3 năm 2018 Poland Warsaw TBA
20 tháng 3 năm 2018- 23 tháng 3 năm 2018 Poland Warsaw D23
20 tháng 3 năm 2018- 23 tháng 3 năm 2018 Netherlands Utrecht 11.A072
22 tháng 3 năm 2018- 24 tháng 3 năm 2018 Italy PARMA Pad. 3 Stand C76

Báo điện tử kỹ thuật

Tìm hiểu về các bộ cảm biến, hệ thống quan sát, thiết bị đo lường, máy khắclaser và kính hiển vi mới nhất.