KV COM+

Phần mềm liên kết giữa PC và PLC
KV COM + dành cho Excel / KV COM + Library

HAI ỨNG DỤNG “KV COM+”

Phần mềm này cho phép bạn kết nối PC và PLC của bạn để chuyển đổi dữ liệu mà không cần lập trình. Có sẵn hai chương trình: “KV COM+ dành cho Excel,” được thêm vào Excel để đọc/viết các giá trị thiết bị PLC; và “KV COM+ Library,” có thể được tích hợp trong các ứng dụng của bạn.

[Excel]KV COM + for Excel / KV COM + Library[Visual Basic][VB Script][Visual C++][Excel / Access VBA]

Ba chức năng cơ bản*
* Chức năng KV COM+ dành cho Excel

Ghi chép dữ liệu

Màn hình hiển thị PLC

Thư mục dữ liệu