Phòng thí nghiệm Thử nghiệm được Công nhận cấp Quốc gia Hoa Kỳ (NRTL) và Tổ chức Chứng nhận Canada (ACO) là các tổ chức tư nhân thuộc bên thứ ba được công nhận lần lượt bởi OSHA (Cơ quan Quản lý An Toàn và Sức khỏe Nghề Nghiệp) và SCC (Hội đồng Tiêu chuẩn Canada). Các tổ chức này thực hiện việc đánh giá và chứng nhận về độ an toàn cho những sản phẩm sẽ được sử dụng ở Bắc Mỹ.

Các sản phẩm phải tuân thủ tiêu chuẩn UL đối với Hoa Kỳ và tiêu chuẩn CSA đối với Canada, đồng thời những sản phẩm được chứng nhận đủ tiêu chuẩn sẽ mang dấu của cơ quan chứng nhận. Những sản phẩm phù hợp với cả hai tiêu chuẩn UL và CSA sẽ được đóng dấu với các kí tự “C” và “US” liền kề trên cả hai bên dấu chứng nhận. Các tiêu chuẩn UL và CSA được trao bởi các tổ chức chứng nhận đại diện, và các chứng nhận sẽ được xem là có giá trị tương đương khi được trao bởi các tổ chức chứng nhận đại diện khác nhau.