Việt Nam

Đo ngay lập tức

Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh Sê-ri IM-7000

Đế siêu rộng

Phép Đo Độ Cao Tự Động Được Thêm Vào Model Mới

  • Đo đồng thời nhiều bộ phận

  • Đo mục tiêu lớn hơn
    trên đế 300 x 200 mm

Vui lòng tải về
catalo để biết chi tiết.

Tải xuống danh mục tại đây.

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ E-mail *
Mật khẩu * Tối thiểu 7 ký tự, viết liền không cách
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên *
Họ *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *