Việt Nam

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Thiết bị đọc mã cầm tay Sê-ri BT Ví dụ ứng dụng

Thiết bị đọc mã cầm tay Sê-ri BT Ví dụ ứng dụng

  • [Loại Tập tin]PDF:1.34MB

Sê-ri BT-W300/W200 Các ứng dụng OCR

Sê-ri BT-W300/W200 Các ứng dụng OCR

  • [Loại Tập tin]PDF:641KB

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ E-mail *
Mật khẩu * Tối thiểu 7 ký tự, viết liền không cách
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên *
Họ *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *