Tải về

  1. Vui lòng nhập email của bạn vào phần bên dưới để đăng nhập hoặc đăng ký
  2. Hoàn tất tải xuống của bạn
  3. Truy cập ngay lập tức, không giới hạn trong tương lai

Đăng nhập hoặc đăng ký

* Bắt buộc

Đăng ký

Bước 1/

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.

* Bắt buộc

* Bắt buộc

* Bắt buộc

Thành tiền: 1

Tổng dung lượng tập tin : 10.12MB

  • Sê-ri XG-7000 Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao Catalo
    [Ngôn ngữ] Tiếng Anh
    [Loại Tập tin] PDF : 10.12MB
    Sê-ri XG-7000 Hệ thống xử lý hình ảnh linh hoạt với tốc độ cực cao Catalo