SensorCentral.Com
Đăng ký bản tin
Hãy kể cho bạn bè về chúng tôi!
Danh mục chung
Các công cụ : 0 0Lưu vào MyFavorites0 0My Downloads0 0Email cho bạn bè của bạn0 0Trang in0
CZ Series RGB Fiber Optic Sensor
RGB fiber optic sensor for transparent target detection
Product Overview

RGB Digital Fiber Optic Type

•  RGB three-light source
•  Wide detection range of up to 70±20 mm
•  High-speed response of 300 µs
•  Water-resistant sensor head IP-67 rated
Digital, RGB fiber optic sensor with 2-color digital display and 3 sensing modes. Detects targets conventional sensors cannot.
Learn More About the CZ Series

RGB Digital Fiber Optic Amplifier.

For Full Details Download the PRODUCT CATALOGUE Using the SERVICE PULLDOWN in the HEADER Above.
CZ RGB digital amplifier

Product Features

Industry's highest color resolution. RGB digital amplifier has 12-bit resolution for all 3 colors. Built in self-stabilizer monitors each LED.


CZ RGB Fiber optic sensor applications

Product Applications

Simple amplifier and sensor setup resulting in enhanced stability for previously difficult detection applications.


CZ RGB Fiber optic sensor specifications

Product Specifications

Product specification overview. For full details please download the product catalog.


CZ RGB Fiber optic sensor dimensions

Product Dimensions

Product dimension overview. For full product dimension details please download the product catalog.


Tải về sản phẩm có liên quan

Cảm biến màu RGB

Danh mục sản phẩm Tài liệu hướng dẫn Hướng dẫn kỹ thuật Dữ liệu CAD 2D Dữ liệu CAD 3D
RGB Digital Fiberoptic type CZ Series
RGB Digital Fiberoptic Sensors CZ-V20 Series
Product catalogs and manuals include both sensor head and amplifier information.
Chủ đề thông tin có liên quan
Detect Colors With Confidence!  
By combining a red, green, and blue light source with detection based on the ratio of color returned, the CZ-V Series is able to stably and accurately detect up to eight different colors!
Do You Have a Challenging Color Detection Application?  
Discover Our RGB Digital Color, Luster & UV Sensors!
General Catalog  
Just released Get your copy today.
Sensing Solutions by Industry  
The Latest Sensing Solutions by Industry
 
RGB Digital Fiberoptic Sensors CZ-V20 Series
 
Solving Applications that Seem Hopeless
 
Sensing Solutions for Packaging & Printing Problems
 
KAIZEN Guide for UV & Color Detection
Mục tải về được giới thiệu
Các sản phẩm được thiệu!
Super Compact Laser type
Super Compact Laser type
Visible Safety Light Curtain
Visible Safety Light Curtain
Ultra High-Speed, High-Capacity Multi-Camera Image Processing System
Ultra High-Speed, High-Capacity Multi-Camera Image Processing System
3-Axis CO2 Laser Marker
3-Axis CO2 Laser Marker
Các công cụ : 0 0Lưu vào MyFavorites0 0My Downloads0 0Email cho bạn bè của bạn0 0Trang in0
READ BEFORE BUYING!
Thông tin về giáYêu cầu thông tin về giá của CZ Series.
Hãy để các chuyên gia Keyence trả lời câu hỏi của bạn.

+84-4-3760-6214

CE-Marking  |   Sản phẩm ngưng sản xuất  |   Riêng tư  |   Những điều khoản và điều kiện  |   Hoạt động thu mua  |   Bản tin  |   Sơ đồ vị trí

Copyright (C) 2014 Keyence Corporation. Bảo lưu mọi quyền